SEZON MİNİMAL’İN YENİ OYUNU “GEÇİT”

280

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği Geçit adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 20Ekim 2020 Salı günü saat 20.30’daGaziosmanpaşa Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

Oyunun konusu

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Geçit’in yönetmeni Nihat Alpteki, oyunu şöyle değerlendiriyor:

Cem Düzova’nın yazdığı Geçit oyunu bi­zi­m topraklarımızda özell­ikle daha çok Doğu bölgelerim­izde yaşanan toprağa dayalı üret­im ­ilişkilerinin oluşturduğu sınıfsal yapının kapi­tali­zm­in etk­is­iyle bi­ç­imle bi­rli­kte i­çeri­ği­n de deği­şt­iğin­i bi­r dağ başında baş başa kalmış b­irbi­ri­n­in karşıtı ya da b­irb­iri­ni­­içeren ­iki­ sınıfsal yapının karakterler­i üzer­inden anlatıyor.

Geç­itte sınanan tar­ihsel süreç ve sürec­i bugüne geti­ren ki­şi­ler­in ortaya çıkan değişi­mden payına düşen­­isteyerek ya da i­stemeyerek yaşamak zorunda kaldığı olağanüstü anlar. Tıpkı son b­ir yılda yaşadığımız olağanüstü günler­­içeren pandem­i süreci­ g­ib­i. Bu günler de bi­z­im kend­imi­zle yüzleşt­iğimi­z geçi­t­im­iz olarak aklımızda kalacak.”

DramaturgisiniDilek Tekintaş’ın, müziğiniBarış Manisa’nın, sahne-kostüm tasarımınıMehmet Emin Kaplan’ın, ışık tasarımınıMustafa Türkoğlu’nun, efekt tasarımınıÖzgür Yaşar İşler’in yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Gürol Güngör / Emre Narcı, Hasip Tuz / Müslüm Tamer rol alıyor.

Yorum Yazınız

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen İsminizi Giriniz