MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN TARİHİ KORUMA VE RESTORASYONDA ÇALIŞAMAYACAK

3198

Üstyapı, Altyapı, Su, Çevre, Gıda, Enerji konularında etkili ve kalıcı projeler geliştirmek için faaliyet gösteren Yeryüzü Mühendisleri Derneği, Tarihi Koruma ve Restorasyon alanında hizmet veren bireylere,Avrupa Birliği onaylı mesleki yeterlilik standartlarına uygun donanımlı elemanlara sertifika vermek amacı ile “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” projesini hayata geçiriyor.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM),tarihi eserlerin restorasyonunda görev alan bireylere Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın kapsamında Avrupa Birliğinin desteğiyle finanse edilen Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) ve Ulusal Yeterliliklerinin (UY) geliştirilmesini ve revizyonunu desteklemek, uygun, şeffaf ve kalite garantili test ve sertifikasyon sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” kuruyor.

Proje ortağı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) bünyesinde kurulacak olan Mesleki Sınav Merkezinde; Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon İşçisi, Yapı Teknik Ressamı (Mimarlık/ İç Tasarım/ İnşaat/ Altyapı/ Üstyapı), Restorasyon alanında görevli inşaat, alt yapı, üst yapı işçileri gibi mesleklerde hizmet veren sertifikalı kişilerin arttırılması amaçlanıyor.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) bu proje ileAvrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkılarıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hazırlanan projeler kapsamında, Tarihi Koruma ve Restorasyon mesleki standartlarının geliştirilmesine ve bu alanda toplumsalbilinçlenmenin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“Tarihi Koruma ve Restorasyonda toplumsal bilinçlenme gerekiyor”

“KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi” Proje Koordinatörü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan hiç kimsenin tarihi koruma ve restorasyon alanında çalışamayacağını belirtti. Esen “Tarihi yapılarda bilinçsiz ve yanlış yenileme uygulamaları ciddi tahribatlara sebep olabiliyor. Yanlış uygulamalar tarihi eserin kimliğine zarar vermesi yanında ekonomik ve mali külfetlere de sebebiyet vermekte, bu durumların önüne geçmek için, ‘Tarihi Koruma ve Restorasyon’ alanında hizmet veren mimar, mühendis, sahada çalışan taş, ahşap, çini, cam gibi işleri yapan ustaların sertifikasyonlarını düzenleyecek ve bu bireylerin mesleki yeterliliklerini belirlemede sertifika verecek öncü kuruluş olacağız.Sadece bu alanda hizmet verenlerin değil toplumun da tarihi koruma ve restorasyon konusunda farkındalığının arttırılmasıtopyekün bir bilinçlenmeninde sağlanması gerekmekte” dedi.

“Yeterlilik Belgesi olan yurt dışırestorasyonlarda da çalışabilecek”

Mesleki Yeterlilik Belgesinin sadece Türkiye’deki değil yurt dışındaki tarihi restorasyon faaliyetleri için de bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Ali Reyhan Esen, Mesleki Yeterlilik Belgesinesahip olanların bu ülkelerde de çalışabileceğine dikkat çekti.Esen “Çeşitli ülkelerde bu alanda faaliyet gösteren TİKA gibi önemli kurumlarımız, müteahhitlik hizmeti yapan firmalarımız var. Tarihi kültürel mirasımız olan yapılardarestorasyon çalışması yapılacağı zaman yurt dışında kalifiye eleman bulmak zor olabiliyor. Proje bu açıdanda önemlibir katkısağlayacak.Kurulacak olan “KURAM Mesleki Sınav Merkezi”denMesleki Yeterlilik Belgesi alan insanlarımız, yurt dışında iş yapabilme fırsatı bulmuş olacaklar” diye konuştu.

Restorasyon konusunda Türkiye’nin önünde önemli bir iş potansiyel olduğunu vurgulayan Esen “Azerbaycan, Afganistan, Irak ve Suriye, gelecekterestorasyon konusunda çok ciddi çalışmaların yapılacağı potansiyele sahip ülkeler arasındabulunuyor. Zira bu ülkelerdeki tarihi yapılar çok büyük tahribatlargördü. Oralarda görev yapacak elemanların bu konuda eğitilmiş vedonanımlı olması gerekiyor. “KURAM Mesleki Sınav Merkezi” bu alanda çalışma yapacak kurum ve firmalara büyük katkı sağlayacak” dedi.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) Hakkında

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM), mimar ve mühendislerden oluşan, uzman-teknik gönüllülerin bir araya gelmesiyle 2012 yılında kurulmuş, İstanbul merkezli sivil toplum örgütüdür. Yeryüzünde yardıma muhtaç insanlara altyapı, üstyapı,su, çevre, gıda, enerji konularındaprojeler üreterek etkili ve kalıcı çözümler bulmak için çaba sarf etmektedir. Ayrıca afet durumlarında en etkili ve hızlı biçimde organize olabilmek için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Yorum Yazınız

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen İsminizi Giriniz