İSTANBUL TASARIM BİENALİ “TASARIM BİENALİ SOHBETLERİ” ADLI PODCAST SERİSİNE BAŞLIYOR

3266

İstanbul Tasarım Bienali ekibi moderatörlüğünde, bienalinönceki edisyonlarının küratörleri ve katılımcılarıyla gerçekleştirilecek sohbetler, günümüzde hâlâ güncelliğini koruyan sergi ve projeleri bugünden yorumlayacak. Jan Boelen, Vera Sacchetti, Nadine Botha, Orkan Telhan, Judith Seng, Camilo Oliveira, Emre Arolat gibi isimleri konuk edecek serinin yeni bölümleri, her Çarşamba İKSV’nin Spotify hesabında dinlenebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali,VitrAsponsorluğundagerçekleşecek Tasarım Bienali Sohbetleriadlı bir podcast serisine başlıyor.Tasarım Bienali Sohbetleri’ninTasarım Bienali’ne Dönüşaltbaşlığını taşıyan serisinin ilk bölümü İKSV’nin Spotify   hesabında yayımlandı.Serinin yeni bölümleri ise17 Haziran’dan itibaren her çarşamba İKSV’nin Spotify   hesabında dinlenebilecek.15 programdan oluşacak Tasarım Bienali’ne Dönüş serisinde, İstanbul Tasarım Bienali ekibi moderatörlüğünde, bienalinönceki edisyonlarının küratörleri ve katılımcılarındanJan Boelen, VeraSacchetti,NadineBotha, Orkan Telhan, JudithSeng, CamiloOliveira,Emre Arolatgibi isimlerle sohbetler gerçekleştirilecek.

Bienal ekibi “Tasarım Bienali’ne Dönüş”ünardındaki düşünceyi anlatıyor

Tasarım Bienali’ne Dönüşserisinin İKSV’nin Spotify hesabında yayımlanan ilk bölümünde farklı dönemlerde İstanbul Tasarım Bienali ekibinde çalışan Deniz Ova, Bahar Türkay, Merve Yücel ve Can Koçakprogramın ardındaki düşünceyi anlatıyor,geçmiş sergilerden güncelliğini koruyan konu ve projeleri hatırlarken akıllarında yer eden “sahne arkası” anlarını paylaşıyor.

Jan Boelen, VeraSacchetti ve NadineBotha tasarım eğitimindenelerin değişebileceğini tartışacak

17 Haziran Çarşamba günü yayında olacak bölüm, 2018’de Okullar Okulu ana başlığıyla düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’ninküratörü Jan Boelen ile yardımcı küratörler VeraSacchetti ve NadineBotha’yı bir araya getirecek. Deniz Ova’nın moderatörlüğünde ve İngilizce gerçekleşecek sohbette, bienalin üzerinden geçen iki yılın ardından tasarım eğitiminde nelerin değiştiği ve değişebileceği tartışılacak.

Orkan Telhangenetik olarak yeniden tasarlanmış ürünlerin etrafındaki tartışmaları yorumlayacak

24 Haziran Çarşamba günü yayımlanacak bölümde,Mikrobiyal Tasarım Stüdyosu: 30 Günlük Simit Diyeti adlı projesiyle 3. İstanbul Tasarım Bienali’nde yer alan Orkan Telhan, genetik olarak yeniden tasarlanmış ürünlerin etrafındaki tartışmalara bugünden bakacak ve “İyi GDO var mı?” sorusuna cevap arayacak. Sohbet, Deniz Ova’nın moderatörlüğünde, Türkçe gerçekleşecek.

JudithSeng“Rol Yapan Nesneler VII – Akışkan Ölçüler Okulu”nungünümüze temas eden yanlarını sorgulayacak

1 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacak bölümün konuğu, JudithSeng olacak. Can Koçak moderatörlüğünde, İngilizce gerçekleşecek sohbette Seng’in 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında sergilenen ve katılımcıları “uzlaşma seansları” aracılığıyla iletişim kurmaya çağıran Rol Yapan Nesneler VII – Akışkan Ölçüler Okulu yerleştirmesinin günümüze temas eden yanlarısorgulanacak.

CamiloOliveira“An I: Dijital Benliğimle Konuşmak”ın güncel yönünütartışacak

8 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacak bölümde, hem dijitalleşmenin hız kazandığı hem de sosyalleşmenin azalmasıyla insanların kendileriyle konuşma pratiklerini artırdığı bugünlerde Camilo Oliveira’nın 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında sergilenen An I: Dijital Benliğimle Konuşmak adlı video yerleştirmesinin güncel yönü odağa alınacak. Sohbet, Can Koçak moderatörlüğünde, İngilizce gerçekleşecek.

Emre Arolatbienalin mirasını, yerel ve küresel tartışmaları sorgulayacak

15 Temmuz Çarşambagünü yayımlanacak bölümde, 1. İstanbul Tasarım Bienali’nin ortak küratörlerinden ve Türkiye’nin en önemli mimarlarından Emre Arolat, 2012’den bu yana düzenlenen bienalin mirasını sorgularken yerel ve küresel tartışmalara da değinecek. Sohbet, Bahar Türkaymoderatörlüğünde, Türkçe gerçekleşecek.

Yorum Yazınız

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen İsminizi Giriniz