İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, “KÜLTÜR HATTI” PROJESİYLE UNESCO KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU’NU ALMAYA HAK KAZANDI

156

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları dâhilinde
hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı projeyle, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin
Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik
Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Türkiye’den bu fonu alan ilk proje
olan “Kültür Hattı” ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür
profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında
hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı projeyle, Türkiye’nin de resmen taraf olduğu
UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi’nin 18. maddesi gereğince
hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Kültür
Hattı, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru
arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu. Bu sayede ilk kez
Türkiye’den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir
kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak
amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânı buldu.
Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini
güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dâhilinde, bu alanda çalışanların
ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültürsanat
profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve
herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek. Temmuz 2020’de başlayacak ve
iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak
eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşacak. Eğitimler
yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata
geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen
bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak. Tartışma forumu, görsel-işitsel
içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital
platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin
sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek.

Kültür Hattı projesi Türkiye’deki kültür profesyonellerinin gelişimine destek
olmayı hedefliyor

Ana hedeflerinden biri “üye ülkelerdeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının
beşeri ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek” olan Kültürel Çeşitlilik Uluslararası
Fonu’nu almaya hak kazanan Kültür Hattı projesi, kültür-sanat alanında Türkiye’nin
farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin yetenek, beceri ve
kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, sivil toplumda, kamu
kurumlarında veya bağımsız girişimlerde çalışanlar arasından dengeli bir dağılım
gözetilerek seçilecek katılımcılara kültür yönetimi alanında eğitimler sunulacak.
Eğitimlerin içeriği alanda çalışan deneyimli akademisyenler ve uzmanlar tarafından
tasarlanacak, hazırlanacak ve uygulamaya konulacak. Eğitime katılanların katkılarıyla,
kültür-sanat alanındaki politika yapıcılara ve yetkililere sunulacak bir gölge rapor
hazırlanacak. Kültür politikaları, projenin kapsadığı konulardaki engel ve problemler,
sivil toplum ve kamu kuruluşlarının diyalog ve sivil katılıma yaklaşımları ve eğitime
katılanların görüşleri doğrultusunda ortaya çıkacak gölge rapor; çözüm önerileri
içerecek ve mevcut duruma dair bir inceleme sunacak. İKSV’nin kültür politikaları
çalışmaları kapsamında yürütülecek, Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) da ortakları
arasında yer aldığı Kültür Hattı projesinin, Temmuz 2020 – 2022 tarihleri arasında
hayata geçirilmesi planlanıyor.


İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Hakkında
İKSV, kültür-sanat alanındaki fikir alışverişini zenginleştirmek, bu alandaki
tartışmalara katılımı kolaylaştırmak ve veri üretimine katkıda bulunmak amacıyla 2011
yılından bu yana kültür politikaları alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. Kent ve ülke
ölçeğinde kültür politikalarının oluşumunda rol oynamak üzere yürüttüğü araştırmalar
doğrultusunda kültür politikaları raporları yayımlıyor, farklı kurumlarla işbirliği içinde
atölye çalışmaları, konferanslar, sempozyumlar düzenliyor ve bu etkinliklere eşlik eden
yayınlar hazırlıyor. Aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın stratejik planlama
çalışmalarını yönetiyor, bu doğrultuda yerel, ulusal ve uluslararası projeler tasarlıyor ve
gerçekleştiriyor.

Yorum Yazınız

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen İsminizi Giriniz