HÜZÜNLÜ BİR GERÇEKLİKLE ÖRÜLÜ TAM BİR ÇEHOV KLASİĞİ

125

Edebiyatın farklı alanlarında başarılı eserlere imza atan Anton Çehov aynı zamanda modern öykünün yaratıcılarından biri olarak kabul edilir. Çarlık Rusya’sının çökmekte olduğu 19. yüzyıl sonlarını, modernleşme sürecinin toplumsal sınıflar ve kuşaklar arasındaki uçurumu iyice derinleştirdiği, aristokrasinin çöktüğü bu dönüşüm ve belirsizlik dönemine kimi zaman keskin bir hiciv kimi zamansa hüzünlü bir gerçekçilikle yaklaşır. Bu yeni düzene ayak uyduramayan insanların dokunaklı, yalın gerçekliğini görür.

Sayfiyede, ayrıntılara düşkünlüğüyle bilinen Çehov’un karakterlerinin ruh durumlarını titizlikle çizdiği, hepsinde başka bir hayatı mercek altına aldığı otuz dört öyküden oluşuyor. Çehov’un ahlaki yargılara varmaktan kaçınarak, nesnel ve sevecen tavrını koruyarak, bazen de sadece susarak kaleme aldığı bu öyküleri birbiri ardına, soluksuz okuyacaksınız.  

ANTON ­ÇEHOV,­1860’ta, ­Taganrog’da,­küçük­ bir ­taşra­ bakkalının­oğlu­ olarak­dünyaya­ geldi.­Ortaöğreniminden­ sonra­ liseyi­ kentte­ okudu.­ Yunan­ ve­ Latin­ klasiklerini­ temel­ alan­ bir­öğrenim­gördü.­ 1879’da ­Moskova ­Tıp­Fakültesi’ne­ girdi.1884’te ­çeşitli­hastanelerde­görev­almaya ­başladı­ ve­Bukalemun başlıklı­ilk ­öykü ­kitabı ­aynı ­yıl ­yayımlandı.­ Bu­dönemde­ kısa­ oyunlar­ da­ yazdı­ ve­İvanov­ (1887)­ adlı­ oyunuyla ­dram­tekniği­alanında ­Rus ­tiyatrosuna ­büyük­ yenilikler ­getirdi.­ “Alacakaranlık”­ adlı­öykü­ kitabıyla­Puşkin­Ödülü’nü­ kazandı.­Bozkır­ (1888) başlıklı­uzun­öyküsüyle­büyük­bir ­yazar ­olarak­ tanındı­ ve­öykünün,­ Rusya’da­ yazınsal­ bir­tür­ olarak­yerleşmesini­sağladı.­HastalığınarağmenDuçetka­(1899),KüçükKöpekli Kadın­ (1899) ­gibi­ünlü ­yapıtlarını ­bu ­dönemde­ kaleme ­aldı.­Vanya Dayı­ (1897),­Üç Kız Kardeş ­(1900),­VişneBahçesi­(1903) ­gibi ­büyük­oyunlarını hayatının­ son ­yıllarında ­yarattı.­1904­ yılında,­eşi­ ve ­ünlü ­tiyatro ­oyuncusu ­Olga­Knipper’le­gittiği­Badenweiler’da­ölen­Çehov, çarlık­dönemindeki­siyasi ­çıkmazları,­basit ­insan­yaşantılarını­büyüteç ­altına ­almaktaki ­ustalığı,­Tolstoy’u­ hayran­ bırakan ­yalın ­ve ­ölçülü ­biçemi,­gelenekselliği­aşan­ anlatım­biçimiyle­dünya­edebiyatının ustaları ­arasına ­katıldı.

Yorum Yazınız

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen İsminizi Giriniz